آموزش اسکیت

پکیج ۱۰ جلسه ای آموزش اسکیت از مبتدی تا حرفه ای زیر نظر بازیکنان لیگ و تیم ملی اسکیت کشور

قیمت:
1,500,000
تومانسه شنبه 14
چهارشنبه 15 آذر
پنج شنبه 16
شنبه 18 آذر
یکشنبه 19 آذر
دوشنبه 20 آذر
سه شنبه 21
ساعت
16:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
17:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
18:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
19:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
20:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
16:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
17:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
18:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
19:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
20:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
16:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
17:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
18:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
19:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
20:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
16:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
17:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
18:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
19:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
20:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
16:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
17:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
18:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
19:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
20:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
16:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
17:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
18:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
19:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
20:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
16:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
17:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
18:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
19:00
قیمت
1,500,000
تومان
ساعت
20:00
قیمت
1,500,000
تومان
راهنمای تقویم:
قابل رزرو
رزرو شده
در حال رزرو ( تا 15 دقیقه )
نظرات
5

فاطمه افشاریان مقدم
سه شنبه 09 آبان 1402 (1 ماه قبل) 1 ماه قبل

ccc

 
بالا